How to do Vajrasana, Its Benefits & Precautions
Yoga student is learning how to do Vajrasana asana

什麼是金剛座

金剛座 就像蓮花坐式一樣,這也是冥想的體式。一個人可以在這個體式中長時間舒適地坐著。

 • 這是一種可以在進食後立即進行的體式。坐在金剛座上,做右鼻孔呼吸。這可以減輕胃的沉重感並改善消化。
 • 對於患有坐骨神經痛和骶骨感染的人來說,這是一個非常好的姿勢。

也被稱為: 霹靂姿勢,金剛姿勢,金剛體式,金剛體式

如何開始這個體式

 • 坐下,雙腿併攏,雙手放在身側,手掌放在地上,雙手手指併攏指向前方。
 • 在膝蓋處折疊右腿,將腳放在右臀部下方。
 • 鞋底將留在裡面。
 • 同樣折疊左腳,放在左臀部下方。
 • 手放在各自的大腿上。
 • 坐直,看向前方,然後閉上眼睛。

如何結束這個體式

 • 恢復原位的同時,向右側稍微彎曲,取出左腿並伸展。
 • 同樣伸展你的右腿,回到原來的位置。

視頻教程

金剛坐的好處

根據研究,這個體式是有幫助的,如下所示(YR/1)

 1. 放鬆你的膝蓋骨、膝蓋、腳踝和腳,改善消化並減少氣體。
 2. 緩解坐骨神經痛。
 3. ‘Vajrasana’,如果在飽餐後進行 10 分鐘,可以緩解因暴飲暴食造成的胃部沉重感。

做金剛坐前的注意事項

根據多項科學研究,以下提到的疾病需要採取預防措施(YR/2)

 1. 坐在彎曲的腳上時,腳跟應該保持在外面,腳趾在裡面,腳底朝上。
 2. 不要坐在腳後跟上。

因此,如果您有上述任何問題,請諮詢您的醫生。

瑜伽的歷史和科學基礎

由於神聖著作的口頭傳播和其教義的秘密,瑜伽的過去充滿了神秘和混亂。 早期的瑜伽文獻記錄在精緻的棕櫚葉上。 因此,它很容易損壞、毀壞或丟失。 瑜伽的起源可以追溯到 5000 多年前。 然而,其他學者認為它可能有 10,000 年的歷史。 瑜伽漫長而輝煌的歷史可以分為四個不同的成長、練習和發明時期。

 • 前古典瑜伽
 • 古典瑜伽
 • 後古典瑜伽
 • 現代瑜伽

瑜伽是一門帶有哲學色彩的心理科學。 帕坦伽利開始了他的瑜伽方法,他指示必須調節心靈——Yogahs-chitta-vritti-nirodhah。 Patanjali 沒有深入研究需要調節自己的思想的知識基礎,這在 Samkhya 和 Vedanta 中可以找到。 他繼續說,瑜伽是思想的調節,思想的約束。 瑜伽是一門基於個人經驗的科學。 瑜伽最本質的好處是它可以幫助我們保持健康的身心狀態。

瑜伽可以幫助減緩衰老過程。 因為衰老主要是由自身中毒或自我中毒開始的。 因此,我們可以通過保持身體清潔、靈活和適當潤滑來大大限制細胞退化的分解代謝過程。 瑜伽體式、調息法和冥想必須結合起來才能充分發揮瑜伽的優勢。

概括
金剛坐有助於增加肌肉的柔韌性,改善身體的形狀,減少精神壓力,以及改善整體健康。
Previous articleCách thực hiện Uttana Kurmasana, Lợi ích & Biện pháp phòng ngừa
Next articleCách sử dụng Mandukasana, Lợi ích và Biện pháp phòng ngừa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here